برنامه امتحانات خرداد97

برنامه امتحانات داخلی مرکز آموزش راه دور امام خمینی(ره) / آموزش و پرورش منطقه 11 خرداد96

ساعت شروع امتحان 16

دانلود برنامه

ایام هفته

تاریخ

اول عمومی

دوم وسوم کاردانش

پایه دهم

پایه یازدهم

سوم ها کلیه رشته های نظری

تجربی پ/د

ریاضی پ/د

انسانی پ/د

سه شنبه

01/03/97

دینی1

دینی2

تعلیمات  دینی و قرآن 1

تعلیمات  دینی و قرآن2

چهارشنبه

02/03/97

علوم زیستی

جغرافیا

جغرافیا

انسان و محیط زیست

شنبه

05/03/97

مطالعات

دفاعی

الزامات محیط کار / ریاضی1

الزامات محیط کار

یک شنبه

06/03/97

زبان خارجه1

کارآفرینی

زبان خارجه1

زبان خارجه2

آمار
دوشنبه

07/03/97

عربی1

عربی1/2

تاریخ ایران و جهان1

عربی و زبان قرآنی1


سه شنبه

08/03/97

شیمی1

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

علوم اجتماعی

تاریخ معاصر
چهارشنبه

09/03/97

زبان فارسی1

دینی3/ ادبیات2

فارسی1

فارسی2

تاریخ ادبیات2
شنبه

12/03/97

ریاضی1

عربی2/2

تفکر و سواد رسانه ای

تاریخ

یک شنبه

13/03/97


زبان فارسی2


عربی و زبان قرآنی2

روان شناسیجغرافیا

شنبه

19/03/97

فیزیک1

قانون کار
ریاضی عمومی

ریاضی گسسته

ریاضی پایه

یک شنبه

20/03/97


بهداشت و ایمنی

زیست شناسی

مدیریت تولید


شیمی

شیمی

علوم اجتماعی

دوشنبه

21/03/97

ادبیات فارسی1

زبان خارجه2


کاربرد فناوریهای نوین


زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

سه شنبه

22/03/97
کارگاه نوآوری و کار آفرینی

مبانی کاپیوتر

زمین شناسی

هندسه تحلیلی

فلسفه

محل برگزاری امتحانات مرکز آموزش راه دور امام خمینی(ره) واقع در روبروی درب اصلی دانشگاه تهران خ فخر رازی نبش روانمهر پ35 تلفن66400693

برچسب‌ها:
تاریخ ارسال : شنبه 5 دی 1394 17:34 | نویسنده: taran | چاپ مطلب